ถ้าคุณเคยแทงบอลออนไลน์คุณจะต้องเคยได้ยินอัตราราคาบอลเหล่านี้เป็นประจำ สำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจวันนี้เรามีความหมายมาฝากัน

– 0 คือ แทงทีมไหนชนะจ่ายเต็ม ถ้าเสมอทั้งคู่คืนทุน
– 0 – 0.5 คือ แทงทีมต่อ ทีมต่อชนะ1ลูกขึ้นไป รับเต็ม, เสมอจ่ายครึ่งหนึ่ง, ถ้าแพ้จ่ายเต็ม, แทงทีมรองแพ้ 1ลูก จ่ายเต็ม, เสมอได้ครึ่งหนึ่ง, ชนะรับเต็ม
– 0.5 คือ แทงทีมต่อ ทีมต่อชนะรับเต็ม, แพ้จ่ายเต็ม, เสมอจ่ายเต็ม, แทงทีมรอง ทีมรองชนะรับเต็ม, แพ้จ่ายเต็ม, เสมอรับเต็ม
– 0.5 – 1 คือ แทงทีมต่อ ทีมต่อชนะ 1 ลูก เสมอตัวได้คืนทุน, ชนะ 2 ลูกขึ้นไปรับเต็ม, แพ้เสมอจ่ายเต็ม, แทงทีมรอง แพ้ 1 ลูก เสมอตัวคืนทุน, แพ้ 2 ลูกจ่ายเต็ม, เสมอรับเต็ม
– 1 คือ แทงทีมต่อชนะ 1 ลูก เสมอคืนทุน, ชนะ 2 ลูกขึ้นไปรับเต็ม, แพ้เสมอจ่าย, เล่นทีมรองแพ้ 1 ลูก เสมอตัวคืนทุน, แพ้ 2 ลูกจ่ายเต็ม, เสมอรับเต็ม
– 1 – 1.5 คือ แทงทีมต่อ ชนะ 1 ลูกจ่ายครึ่ง ชนะ 2 ลูกรับเต็ม, เสมอหรือแพ้จ่ายเต็ม, เล่นทีมรองแพ้ 1 ลูกรับครึ่งหนึ่ง, แพ้ 2 ลูกจ่ายเต็ม, เสมอรับเต็ม
– 1.5 คือ แทงทีมต่อ ทีมต่อชนะ1 ลูกจ่ายเต็ม, ชนะ 2 ลูกรับครึ่งหนึ่ง, ชนะ 3 ลูกรับเต็ม, แพ้หรือเสมอจ่ายเต็ม ถ้าเล่นทีมรองแพ้ 1 ลูกจ่ายเต็ม, เสมอหรือชนะรับเต็ม
– 1.5 – 2 คือ แทงทีมต่อ ทีมต่อชนะ 1 ลูกจ่ายเต็ม, ชนะ 2 ลูกรับครึ่งหนึ่ง, ชนะ 3 ลูกรับเต็ม, แพ้หรือเสมอจ่ายเต็ม ถ้าเล่นทีมรองแพ้ 1 ลูกรับเต็ม, แพ้ 2 ลูกจ่ายครึ่งหนึ่ง, แพ้ 3 ลูกจ่ายเต็ม, เสมอหรือชนะรับเต็ม
– 2 คือ แทงทีมต่อชนะ 1 ลูกจ่ายเต็ม, ชนะ 2 ลูกหรือเสมอคืนทุน, ชนะ 3 ลูกขึ้นไปรับเต็ม, แพ้หรือเสมอจ่ายเต็ม ถ้าเล่นทีมรองแพ้ 1 ลูกรับเต็ม, แพ้ 2 ลูกเสมอคืนทุน, แพ้ 3 ลูกขึ้นไปจ่ายเต็ม, เสมอหรือชนะรับเต็ม

Leave a Reply